Lærer Anders Schunk er pioner inden for Flipped Classroom og producerer videoer, som hans elever kan se derhjemme, inden de skal arbejde med det i skolen

Drop kernefamilien med far og mor og to børn. Placér i stedet omsorgstimerne i et vellønnet job: Den svimlende gevinst bliver 1,1 mio. kroner i din levetid – plus renter

Best rated