Danske efterlønsmodtagere og pensionister har ikke lov til at rejse ud af landet i længere tid, hvis de fortsat vil modtage deres ydelser ubeskåret. Danske efterlønsmodtagere og pensionister har ikke lov til at rejse ud af landet i længere tid, hvis de fortsat vil modtage deres ydelser ubeskåret.

Du risikerer at miste din pension, hvis du gør som Kurt...

Written by  nov 14, 2017

Pensionist Kurt Rasmussen fortæller her, hvordan hans drømme om at rejse ud i verden blev skudt i sænk af hans hjemkommune.

Af Kurt Rasmussen

Når Danmark giver husly til kriminelle bekvemmelighedsflygtninge og 5. kolonne krigere og lader sine egne Borgere i stikken, efterladt i udlandet uden midler og helbredsforsikring, er der noget galt med reglerne. Noget der bør laves om.

Jeg havde, efter et til tider hårdt liv som selvstændig erhvervsdrivende, inden for et erhverv som vores socialdemokratiske byråd helst så fjernet, set frem til at gå på efterløn, for at udleve en drøm om at køre jorden rundt på motorcykel med højt hævet Dannebrogsflag. Som en slags ambassadør for vort fantastiske fædreland.
Efter et skriftligt tilsagn fra min arbejdsløshedskasse, at jeg roligt kunne tage afsted i 6 mdr. uden at miste min efterløn, startede jeg på min tur "Long Way Alone".
Efter 4 mdr. blev jeg uden forudgående varsel tvangsregistreret som udrejst af min hjemkommune, med det resultat at efterlønnen stoppede, med krav om tilbagebetaling af allerede udbetalte ydelser.

Skudt i grus af min hjemkommune, og efterladt i Thailand uden midler til overlevelse, måtte jeg låne penge til en flybillet, og i hast rejse hjem for at blive registreret i CPR registret igen. Jeg klagede over afgørelsen, og efter 5 mdr. fik jeg medhold af Ankestyrelsen, så jeg kunne få min efterløn igen med tilbagevirkende kraft.

Klog af skade ville jeg vente med at fortsætte rejsen "Long Way Alone", til jeg blev folkepensionist, idet jeg dermed havde ret til at foretage en rejse en gang af 12 mdr. varighed.
Jeg fik et skriftligt tilsagn fra Udbetaling Danmark, at jeg roligt kunne tage afsted i et år, uden at miste min folkepension forudsat jeg beholdt min bolig i Danmark.

Efter at have rejst rundt i Syd Øst Asien i 5 mdr., fik jeg pludselig en skrivelse i min E-boks fra min hjemkommune. Fordi jeg havde fulgt reglerne og oplyst til Udbetaling Danmark, at jeg havde planer om at være bortrejst i 12 mdr. ville jeg blive tvangsregistreret som udrejst med tilbagevirkende kraft fra 1. udrejsedag med det resultat, at jeg ville miste min boligstøtte og krav om øjeblikkelig tilbagebetaling af allerede modtaget boligstøtte fra 1. udrejsedag.

Således tvende gange skudt i grus af min hjemkommune, måtte jeg i hast afbryde min rejse, efterlade min motorcykel og få ejendele i Cambodia og flyve hjem, for igen at blive registreret i CPR registret.
Hvis en Borger er udrejst i mere end 6 mdr. indenfor 12 mdr. skal folkeregistret i ens hjemkommune foretage en selvstændig vurdering af, om der er tale om en ferie rejse eller en egentlig flytning til et andet land. De havde ikke noget fortilfælde om en folkepensionist, der med kun få midler, kunne finde på at rejse jorden rundt på motorcykel. Han er aparte, han skal kanøfles, så vi sletter ham fra CPR registret. Ja, HC Andersen har ikke levet forgæves.

Jeg klagede over afgørelsen, og fik at vide pensionsloven konflikter med folkeregisterloven på dette punkt. Men min hjemkommune havde lov til at registrerer mig som udrejst, trods mine protester. (De havde også lov til at lade være). For at undgå en sag, valgte min hjemkommune at registrerer mig i CPR registret igen med tilbagevirkende kraft.
Herefter fortsatte jeg min tur, afbrudt af nogle nødvendige flyrejser til Danmark, i et forsøg på at overholde reglerne om at overnatte flest gange i Danmark. Det lykkedes ikke helt, idet jeg måtte annullere en planlagt hjemrejse, fordi jeg var indlagt på hospital i Cambodia med amøber og parasitter i tarmsystemet. En anden gang blev hjemrejsen forsinket pga. et solo uheld på motorcyklen, hvor jeg var indlagt på hospital i Thailand med brækket storetå, og måtte ikke støtte på foden i en måned. Jeg har således sammenlagt indenfor de sidste 2 1/2 år opholdt mig lidt over halvdelen udenfor Danmark.

Disse frygtelige overtrædelser af gældende regler uden formidlende omstændigheder, har nu fået min hjemkommune til at tvangsregistrere mig endnu engang som udrejst med tilbagevirkende kraft fra 1. udrejsedag. Med den uheldige virkning, at jeg fremover kun modtager folkepensionens grundbeløb, minus skat til mit fædreland, og ikke længere har nogen sygesikring. Jeg skal desuden tilbagebetale alle ydelser udover folkepensionens grundbeløb, som jeg har modtaget, siden jeg blev folkepensionist d. 1/5 2015.
Med diverse tilskud til tandlæge, lægebesøg, boligstøtte, ældrecheck, medicintilskud og pensionstillæg lander vi tæt på 300.000 Danske Kroner.
For at blive registreret igen i CPR registret, skal jeg udover at bestå en dansk prøve også skaffe mig en lejlighed. Det bliver svært på integrations ydelse, hvis jeg også skal have noget at spise. Men en løsning er måske at anlægge sig fuldskæg og konvetere til Islam og søge flygtninge status.

Således trende gange skudt i grus af min hjemkommune, har jeg selvfølgelig også klaget over dette forhold med oplysning om, at jeg er blevet registreret som udrejst til et land, jeg ikke kan få længerevarig opholdstilladelse i, når jeg mister min folkepension ved udrejse til ikke EØS land.
Min ankekommune har sendt sagen videre til Social- og Indenrigsministeriet, som har meddelt mig, at de har modtaget sagen, og jeg kan forvente svar om ca. 7 mdr., idet de har meget travlt. Hvis det tager længere tid, vil jeg få besked.

Dette er ikke skrevet for at få medlidenhed eller dumme kommentarer som, at du kan da bare lade være med at rejse, spar selv op til din rejse eller du må lære at indordne dig under reglerne. Men i et forsøg på at få ændret reglerne for pensionisters ret til at udrejse, og mulighed for at bosætte sig hvor man vil, uden at miste sine retmæssige tilskud.

Alt andet er efter min mening en overtrædelse af almindelige menneskerettigheder og grundlovens bestemmelser om Statens forsørgerpligt over for Borgere uden eller med kun få midler.

I kan roligt dele beretningen, idet jeg har gemt alle sagens akter og kan dokumentere alt.
Man kan støtte sagen ved at dele dette og skrive under på: Skrivunder.net