CG artist Nesi Papoushado - animation, styling, modelling - se eksempler på denne video.