I har jo fælles værdier! DLF og BULP burde samarbejde

Skrevet af
  • Mail
  • Deadline Press
Lektor Jørgen Husted. Foto: Folkeuniversitetet Aarhus, Emdrup og Herning Lektor Jørgen Husted. Foto: Folkeuniversitetet Aarhus, Emdrup og Herning

Der er ingen grund i verden til at sidde hver for sig, siger lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, Jørgen Husted, der retter en opfordring til DLF og BUPL om at se at komme i gang med samarbejdet

Af Annette Wiborg, Deadline Press 

”I skolen skal man træde varsomt, for dér bliver mennesker til! ”

Sådan lød det manende fra friskolepioneren Christen Kold, da han i midten af 1800-tallet var med til at skabe de danske friskoler ud fra filosofien om, at det er i skolen, vi formes som mennesker. Og sådan lyder det i dag fra lektor i filosofi fra Aarhus Universitet, Jørgen Husted.

Men til forskel fra dengang i 1800-tallet er det i dag ikke kun i skolen, men også i børnehaven, at vi formes som mennesker. Om der kommer noget godt ud af det, afhænger bl.a. af de mennesker, der tager sig af os. Det er lærerne og pædagogerne, Jørgen Husted taler om. To professioner, hvis gerning han om nogen kender indefra. For 15 år siden rejste han land og rige rundt med Danmarks Lærerforening for at finde frem til det professionsideal, som lærerne vedtog på kongressen i 2002. Og i 2010 var han med til at formulere det etiske grundlag for pædagogerne i BUPL.  

”Læreren har som mål med den enkelte elev, at denne forlader skolen som et selvstændigt tænkende, oplyst, ansvarligt, socialt indstillet og livsdueligt menneske, der har lært at lære og har tilegnet sig de fornødne almene skolekundskaber og - færdigheder” (Professionsideal for Danmarks Lærerforening, 2002).”Målet med pædagogisk arbejde er gennem omsorg, socialisering, dannelse og læring at fremme børns og unges trivsel og udvikling. ” (Etisk grundlag for pædagoger, 2010)

For Jørgen Husted er det helt oplagt, at de to professioner – læreren og pædagogen – finder ud af, at de i højeste grad står for det samme og derfor har meget at gøre sammen. Vi mødte ham på hans kontor på Institut for Kultur og Samfund i Nobelparken, hvor han forsker og forelæser i filosofi. 

”Læreren og pædagogen er fælles om deres opfattelse af det gode liv. Alligevel kan de ikke altid tale med hinanden”, siger Jørgen Husted og fortæller om dengang, han rejste rundt og deltog i møder i Pædagogisk Råd på skolerne for at tale med dem om deres værdigrundlag og etik.

”Jeg var dybt imponeret over lærernes engagement, men jeg lagde mærke til, at der tit bagest i lokalet sad en lille gruppe unge mænd med kasketter på, som ikke deltog i diskussionen. Når jeg spurgte dem, hvem de var, lød svaret: Vi er bare pædagoger! Det var SFO-folk, og de havde en klar oplevelse af, at skolen ikke mente, at lærernes værdigrundlag var noget, der kom dem ved. Der blev ikke bedt om deres mening.”

”Siden har BUPL lavet deres egen etik, og jeg tror, pædagogerne har fået en mere rank ryg. Hele processen med at få formuleret et værdigrundlag og udbrede det til medlemmerne har haft stor betydning for deres selvopfattelse. Og det interessante er, at hvad værdigrundlaget angår, er der stort set ingen forskel. De etiske værdier er præcis de samme som hos lærerne: Respekt og omsorg for det enkelte menneske, tanken om det enkelte menneskes værdighed og den professionelle integritet. ”

Det etiske hjul

I 2015 udgav Jørgen Husted bogen ”Etik og værdier i pædagogers arbejde” på Hans Reitzels Forlag. Her indgår et redskab til refleksion i form af et ”pædagog-etisk hjul”, som sammenfatter ni principper, der kan anvendes til pædagogiske i situationer, der kræver etiske valg: At handle med omsorg, integritet og etisk ansvarlighed og fremme selvbestemmelse, udvikling og trivsel.

”Skulle jeg lave det samme hjul til lærerne, var der kun et enkelt ord, der skulle udskiftes, nemlig trivsel, der skulle erstattes med læring. Det er dér, det skiller, når vi taler om de to gruppers professionsideologi.”

Men kan de to ting overhovedet adskilles? Vi har jo længe talt om læring i børnehaven og trivsel i skolen og plejer at sige, at trivsel og læring er hinandens forudsætninger?

”Jo, men i skolen er der tale om en mere målbaseret, mere formaliseret og institutionaliseret læringsproces end i børnehaven. Men de er rundet af de fælles værdier”. 

Grøftegravning

Hvordan forklarer du så, at de to professioner kan have så svært ved at samarbejde?

”Det hænger sammen med en fortid, hvor pædagoger var defineret som børnepassere, mens lærerne var dem, der skulle lære børnene kundskaber og færdigheder. I dag er der stadig en specialisering. Men udvikling har de alle et ansvar for, og her kommer forskellen igen ind. For udvikling er differentieret i forhold til alder, og der er forskel på, om barnet er 3 eller 13 år. Der er en opdeling i de kompetencer, fagligheden forudsætter, som betyder meget her i Danmark, hvor vi får løn efter, hvor lang vores uddannelse er. Det er med til at befæste skellet mellem de to professioner”, siger Jørgen Husted og fortsætter:

”Så kan man grave grøfter i forhold til uddannelsesmæssig prestige. Men der er jo heller ingen, der påstår, at pædagoger kan undervise lige så godt som lærerne. Til gengæld er der en massiv overensstemmelse, når det gælder værdigrundlaget. Lige siden Grundtvig har livsoplysning og den dannelsesmæssige opgave været skolens opgave: ”I skolen skal man træde varsomt, for dér bliver mennesker til! ”, sagde Christen Kold. Det gælder også i vuggestuen og børnehaven.”

Tal lidt højere om det

”Her er vi inde på hjerteblodet – på det helt elementære i at være menneske: At vi har et liv, der ikke lever sig af sig selv, men som skal leves”, siger Jørgen Husted, der henviser til Sokrates og hans spørgsmål om, hvordan vi mennesker skal leve:

”Dét spørgsmål skal både lærere og pædagoger besvare. For hvis man godtager ansvaret for at være med til at opdrage, danne og udvikle et menneske, må man have tanker om, hvad der gør et liv værd at leve. Ellers kan man lige så godt blive revisor! Du skal lade være med at blive pædagog eller lærer, hvis du ikke er forpligtet på, hvad der er med til at gøre et liv til et godt liv for et menneske! Det gælder, hvad enten du arbejder med udviklingshæmmede, vuggestuebørn eller forældre, der er bekymrede for, om deres barn trives i skolen.”

”Vi har et ansvar for, hele vejen igennem, at forme vores individuelle liv ud fra vores personlige forudsætninger og betingelser. Det kan pædagogerne og lærerne hjælpe os med. Og dér burde de kunne finde sammen. Der er ingen grund i verden til at sidde hver for sig, siger han, henvendt til de to faggrupper. ”I ødelægger det for jer selv. I stedet skal I se at få talt lidt højere om, at I har samme værdigrundlag”, lyder opfordringen til DLF og BUPL fra deres fælles filosof, Jørgen Husted.

Jørgen Husted: ”Etik og værdier i pædagogers arbejde”, 398 s., ill., Hans Reitzels Forlag, 2015.

Artiklen har været bragt i en fælles særudgave af Århus Lærerforening og BUPL Århus’ to blade, SKOLEN og ÅRHUS PÆDAGOGER.

 

 

 

 

Annette Wiborg

Jeg arbejder som journalist, redaktør, forfatter og oversætter fag- og skønlitteratur fra svensk og norsk, som er mit 2.modersmål.


Senest har jeg i samarbejde med mine to søstre stået bag en bog og to udstillinger om min far, tegneren og illustratoren Svend Otto S. Værket "Billedfortælleren Svend Otto S." udkom på Gyldendal i foråret 2016 i anledning af 100 året for hans fødsel. I den forbindelse arrangerede vi en udstilling af 94 af hans værker i Rundetårn, "Eventyr og virkelighed" og i 2017 arrangerede vi sammen med børnebogsillustratoren Rasmus Bregnhøi en udstillling med titlen "To tegnere - to tider" i Roskilde Kunstforening, Palæfløjen.

Jeg er uddannet fra Roskilde Tidende og var i en årrække engageret i etableringen af alternative medier, som dagbladet Vejle Avis (kollektiv Cavlingprismodtager i 1974) og avisen KØBENHAVN, som jeg grundlagde i 1975 sammen med nu afdøde journalist Lars Møller. Etablerede senere Københavns Bogforlag (1979-1987). Fra 1988-1996 var jeg pædagogisk medarbejder på BUPLs fagblad, Børn & Unge. Siden 1996 har jeg arbejdet som selvstændig freelancer for bl.a. Kommuneforlaget A/S, Friluftsrådet, Frydenlund, Gyldendal, Helse, KL, BUPL, Danmarks Lærerforening, Danske Erhvervsskoler, Missionen blandt Hjemløse og Frederikssund Klubberne. Jeg har desuden undervist som timelærer i journalistik og sprog på UCSJ i Sorø og Fotoskolen Fatamorgana.

Social Profiles

LinkedIn