Her sætter du elektroniske spor, som politiet kan følge

Af
  • Mail
  • Deadline Press

Hjælp fra befolkningen er et meget vigtigt redskab for politiet, men færre og færre danskere vil engagere sig i at hjælpe, når de ikke ser en personlig interesse i det. Derfor har politiet brug for andre værktøjer, hvis de skal vinde kampen mod fremtidens forbrydere.

Af Daniel Brøns
Udviklingen af ny teknologi har fået større betydning for politiet i opklaringsarbejdet i de seneste år. Det bekræfter Jørn Gravesen, er politiinspektør og chef for National Kriminalteknisk Enhed, hvor det mest avancerede udstyr i Danmark købes ind.
"Tidligere fik vi god hjælp fra befolkningen, men i dag tænker folk mere snævert på deres egne interesser end på samfundets. Det er en udvikling, som vi må tilpasse os," siger Jørn Gravesen, der især peger på, at vidner er bange for at stille op af frygt for repressalier. En frygt, som ubegrundet i langt de fleste tilfælde, men som ansvarlig i politiet må han tilpasse sig situationen, og i dag er det bedste våben for at øge opklaringsprocenten indkøb af nye typer af teknologi. Det kan være IT-systemer der genkender af DNA og fingeraftryk. Og det kan være kameraer, mikroskoper, aflytningsudstyr og andre værktøjer, der kan effektivisere opklaringsarbejdet.
"Udstyret er absolut nødvendigt, hvis vi skal fastholde en høj opklaringsprocent, og det er vi nødt til i en tid, hvor forbryderne bliver mere og mere afstumpede i deres handlinger.
Ligesom de kriminelle bliver mere internationale, bliver politiet det også, Udstyr og IT-tjenester kommer især fra special-virksomheder i USA og Europa. IT-løsninger kan politiet typisk som en distribueret løsning, så politiet ikke skal have en masse software stående og heller ikke behøver en stor park af servere til beregningerne.
Jørn Gravesen går ikke for meget i detaljer med, hvordan politiet anvender de forskellige teknologier, for det er vigtigt, at de kriminelle ikke kan forberede sig alt for godt.

Kriminelle begår fejl

"Kriminelle laver næsten altid fejl, og det er bedst, hvis de bliver ved med det," siger han. Det er dog ingen hemmelighed, at politiet bruger alle lovlige teknologier i sit arbejde. Og dækningen i medierne viser tydeligt, at politiet fanger en del personer, der sætter fysiske eller elektroniske spor i deres færden. Også overvågnings-kameraer har ofte haft held til at opsnappe et vellignende portræt af gerningsmændene. De gammeldags værktøjer er dog også meget betydningsfulde. Eksempelvis bruges fingeraftryk stadig som fældende bevis i mange sager, og på det punkt bliver det hele tiden lettere at afsløre folk – også over landegrænser takket være sammenkørte registre. Navne og papirer kan ændres, men fingeraftryk følger os hele livet. Samtidig kan man i fingeraftrykket finde flere oplysninger end tidligere ved at analysere de bakterier, som aftrykket består af.

Fotos i 3D

Politiet investerer samtidig konstant i nye elektronisk isenkram til at dokumentere og finde spor. På ønskesedlen kunne eksempelvis være et Spheron-kamera, der kan affotografere et rum i 3D med 25 megapixel – nok til at læse en avis 10 meter fra kameraet. Prisen på den type kamera ligger på omkring 600.000 kroner. Faktisk lidt mindre end et nyt mikroskop, som Gravesen netop har investeret omkring 800.000 kroner i. Gravesen fortæller, at han også netop har investeret i et sæt nye speciallamper, der kan afsløre DNA-spor på et gerningssted. Det er kostbart udstyr, men selv i det lille danske politi, er der råd til det mest nødvendige. Derfor mener Jørn Gravesen, at den teknologiske udvikling med tiden vil gøre det utroligt vanskeligt at være kriminel. Det ultimative spor ville være en opsamling af de hudbakterier, som vi hele tiden taber, hvor vi færdes. Hvis forskerne som finder en metode til dette, får kriminelle brug for en tætsiddende rumdragt, når de er "på arbejde".
Et godt supplement til de biologiske spor kan være kameraer og overvågning, som man eksempelvis er utroligt langt med i Storbritannien, hvor politiet ikke alene overvåger gaderne, men også har højtalere oppe, så politiet kan tale ud i gaden fra kontrolrummet. Gravesen mener, at det er langt fra dansk mentalitet.
"Man kan i princippet sætte nogle satellitter op, som hele tiden overvåger gaderne i Danmark, men det er ikke noget jeg personligt går ind for," siger han.
Kriminalpræventiv GPS
Gravesen påpeger, at man også kan bruge højteknologi på det kriminalpræventive område. Eksempelvis ved at bruge GPS-trackere i lukususprodukter, ligesom man kan lægge trackere ind i computere, der straks fortæller ejermanden, hvor de befinder sig, når de kobles på internettet.
"Det betyder jo, at gerningsmanden afslører sig selv med det samme, og så kan vores arbejde jo ikke være meget lettere, siger han og tilføjer, at der er mange eksempler på, at gerningsmanden er hurtig at finde takket være ny teknologi."
Det kan fx være, hvis gerningsmanden overser et overvågnings-kamera eller lægger et digitalt spor. Men også de gamle klassiske fejl lever jo endnu, når gerningsmanden praler eller spreder om sig med penge efter kuppet.
Alligevel mener Gravesen fortsat, at det er de gamle dyder, der er de vigtigste i politiet:
"En kreativ efterforsker er uvurderlig i arbejdet, for ofte finder vi jo gerningsmanden, fordi vi har tænkt abstrakt og forfulgt selv de mindste detaljer i dagevis, indtil vi pludselig har fundet den afgørende bid af information der kobler gerningsmand og forbrydelse," siger han og fortæller, at den menneskelige faktor stadig har stor betydning, når afhøringer og tip fra offentligheden tages med i spillet. Nogle gange opklares sagen også fordi gerningsmanden simpelthen rammes af dårlig samvittighed.
"Pludselig bliver det en lettelse at fortælle politiet det hele. Og så får vi måske information om ikke bare et enkelt, men om mange flere forhold," siger han.

Her sætter du elektroniske spor

Mobiltelefonen følger dig
I dag er det let for politiet at følge bestemte mobiltelefoner. Sendesystemet afslører med stor præcision, hvor man opholder sig. IMEI-nummeret følger telefonen uanset SIM og sendes med ved dine samtaler. Hvis politiet først kender din telefon, så følger sporet dig – lige til den dag de finder ud af, hvem den tilhører.

Overvågningskameraer
Kameraer får i stigende grad betydning i opklaringsarbejdet, fordi de findes så mange steder. Især i ved offentlig transport, i banker og i centrale bygader.

Google Maps
I Danmark kendes ikke eksempler på, at Google Maps har afsløret forbrydelser, men muligheden foreligger. Eksempelvis kan det måske afsløres om en bil på svenske plader stod i indkørslen for et år siden – og at der er blevet snydt med registreringsafgiften.

Kreditkort
Alle former for medlemskort, kreditkort m.v. lægger et fint spor overalt, hvor vi bruger kortet. Men også når vi betaler kontant, kan et køb af et gerningsvåben registreres med tid og sted i supermarkedets IT-system.

Internet
Spor af din færden på internettet registreres utallige steder med din IP-adresse – selv hvis den tildeles dynamisk, kan politiet af og til finde dig. I det hele taget må man regne med, at alt kan spores som i en telefon – så hvis man flygter til Brasilien for at tjekke sin mail, kan det ske, at nogen "lytter med".

Politiets bedste værktøjer
Hudbakterier kan samles op
Mennesker taber hele tiden hudbakterier, hvor vi færdes. Forskerne håber at finde en metode til at skrabe støv af på gerningsstedet og finde hudbakterier fra dem, der har været på stedet. Derved tvinges gerningsmændene til at have en rumdragt på for ikke at lægge spor.

Højtopløste kameraer dokumenterer alt
Kameraer og videokameraer med ekstrem høj opløsning bruges til at dokumenterer selv de mindste detaljer ved gerningsstedet. Derved er det lettere at skabe en 3D model af hele området, som kan tages frem lang tid efter at sagen er afsluttet, hvis der kommer nye oplysninger i sagen. Et af de bedste kameraer – Spheron optager med op til 50 megapixel og drejer automatisk om sin egen akse og optager derved et helt rum - uden man behøver at betjene det.

CT-skanning af mordoffer
Ved hjælp af en CT-scanner kan man skabe en 3D model af mordofferet og derved præcist se, hvordan eksempelvis en kugle har boret sig ind. En skanner dokumenterer mere præcist, og den gør det overflødigt at skære i offeret. På universitetet i Bern udvikles software og metoder for øjeblikket under navnet Virtopsy.

Isotop-analyse afslører hvor du har været
Alle mad og drikkevarer indeholder i dag nogle sporstoffer, som gør det muligt at genkende, hvor du har opholdt dig. Eksempelvis er isotoperne fra to forskellige vandværker ikke ens. Derved kan politiet afsløre, om et offer har opholdt sig et bestemt sted.

DNA analyse afslører fysiske kendetegn
DNA er stadig et uvurderligt værktøj for en efterforsker. Risikoen for at tage fejl ved et DNA-match er 1 til en million, hvis man ser bort fra teknikaliteter såsom, at tvillinger eksempelvis har samme DNA. DNA kan i dag også afsløre, om man har rødt hår og om man har brune eller blå øjne. Med tiden ventes DNA at kunne afsløre flere detaljer om gerningsmanden, men en komplet 3D-model af gerningsmanden ud fra et stykke DNA ligger ikke lige for.

Skanning af hjernen under forklaring
I USA arbejdes intenst på at forbedre teknologierne til løgne-detektorer. Det seneste tiltag er en at anvende en hjerneskanner – en såkaldt FMRI-skanner – til at afsløre de mønstre i hjernen, der tyder på, at vedkommende lyver. I Danmark er løgne-detektorer ikke tilladt – hverken i efterforskningen eller som indicium.

Fingeraftryk afslører alt
Metoderne til at finde fingeraftryk bliver hele tiden bedre – eksempelvis kan man nu afsløre aftryk sat på metalgenstande – også selv om gerningsmanden har forsøgt at tørre dem af igen. Og man kan finde stoffer i aftrykkene og derved fx afsløre, om aftrykkets ejermand var påvirket af stoffer. Politiet arbejder lige nu med et fælles register for fingeraftryk i hele Europa. Derved kan man ved et butikstyveri hurtigt finde ud af, om det er en person, der er på togt i Europa, eller om det er en tilfældig turist, der for første gang blev butikstyv.

Din gangart kan fange dig
Politiet har i flere tilfælde haft held til at afsløre gerningsmænd fra videooptagelser på måden de går på. Det kræver dog, at de går på en speciel måde, som eksperter kan genkende som særlig. Men hvis du går på en måde som kun 1 ud af 10.000, så er det et vigtigt indicium.

Links
www.spheron.com
www.virtopsy.com
http://noliemri.com/

spheron-kamera.tiff
Spheron-kameraer kan optage et gerningssted med 50 megapixel.

Daniel Brøns

Daniel Brøns er uddannet journalist og har gennem tiden arbejdet med især teknologi. Han er uddannet IT-systemudvikler og har i en årrække arbejdet med forskning, viden, teknologi og uddannelse. Gennem tiden har han blandt andet skrevet for uddannelsessektoren, Illustreret Videnskab, PC World, de danske IT-fagforeninger, Microsoft, Sony og GN Netcom. Karrieremæssigt har han både arbejdet som almen journalist i Region Sjælland, ligesom han har arbejdet med ommunikation og rådgivning.