Vandalarm reddede svage beboere for ekstraregninger

Af
  • Mail
  • Deadline Press
Vandstopperen aktiveres automatisk, når vandalarmen registrerer et vandspild Vandstopperen aktiveres automatisk, når vandalarmen registrerer et vandspild

84.000 danskere lever i dag i beskyttede boliger, ældrebolig og plejehjem med egen vandforsyning. I en enkelt bebyggelse i Næstved fik mere end 30 procent af beboerne store ekstra-regninger på vandet, men så blev der taget affære, og ekstra-regningerne stoppede.

Når man er ansvarlig for service og drift på bygninger i de kommunale botilbud, er det ikke alle opgaver, som man er lige begejstret for. Ikke mindst at besvare telefonen, når en vred beboer, pårørende eller advokat skælder ud på grund af en efterregning på vand til en af beboerne.
Også plejepersonalet bliver kede af misæren, for beboerne har jo ikke opdaget overforbruget, og ofte har beboerne slet ikke råd til denne type af udgifter.
Kostede 10.000 ekstra
For et par år siden var problemet særligt massivt i Bo-enheden Eskadronvej i Næstved, hvor der er 24 lejemål. Her havde syv beboere fået ekstra-regninger på vand på mere end 10.000 kroner på bare ét år. Derfor besluttede de serviceansvarlige at handle på problemet. Og da de havde hørt om Dansk Vandalarm, besluttede de at installere vandalarmer i hele bebyggelsen.
Installationen var meget enkel, idet et VVS-firma blev hyret til opgaven, der håndværksmæssigt kun kræver, at man sætter en vandstopper ved vandmåleren. Vandstopperen aktiveres automatisk, når vandalarmen registrerer et vandspild. Bare 900 kroner kostede håndværket pr. enhed. Tillagt udgiften til vandalarmen, kostede det i alt kun 2500 kroner pr. bolig.

Patenteret løsning

Den danskudviklede vandalarm er ret enkel, fordi elektronikken fungerer uden indgreb i det eksisterende system. Et særligt laserøje klæbes simpelthen på vandmålere det sted, hvor der skal være bevægelse, når der bruges vand. Uanset om vandmåleren er digital eller analog, så er der altid et symbol eller en viser, der skal bevæge sig, når der forbruges vand. Herefter skal man så indstille systemet til eksempelvis at lukke for vandet, når det har kørt uafbrudt i en halv time – og udløse en alarm, så beboeren kan høre, at noget er galt.
Systemet er optimalt til eksempelvis handicappede beboere, der måske kan finde på at stå i badet meget længe – eller glemmer at lukke for vandet, når de har taget et glas vand.

Løbende toiletter og byggeskader

Vandalarmen kan også være en fordel, når et toilet står og løber. Et løbende toilet kan ifølge boligmediet ”Bolius” løbe op i 20.000 kroner om året – et beløb, der ligger tæt på de 10-15.000 kroner, som er oplevet i bebyggelsen Eskadronvej.
Ifølge de ansatte i bostedet er det siden installationen i august 2014 nu totalt slut med ekstraregningerne. Det samme gør sig i øvrigt gældende i en lignende bebyggelse i kommunen, hvor de også har valgt at installere systemet. En vigtig motivation er i øvrigt, at vandrørene er gamle, så man kan godt risikere, at de pludselig lækker og ødelægger bygningen.

Besparelsen på bygningsskader er en vigtig årsag til, at forsikringsselskaberne giver en rabat på mindst 250 kroner om året til de husstande, der installerer vandalarmen, så den tjener sig hurtigt hjem.
Næstved Kommune overvejer nu at installere systemet i andre bebyggelser, hvor installationen er oplagt – især med det formål at sikre beboerne mod uforudsete udgifter.

Daniel Brøns

Daniel Brøns er uddannet journalist og har gennem tiden arbejdet med især teknologi. Han er uddannet IT-systemudvikler og har i en årrække arbejdet med forskning, viden, teknologi og uddannelse. Gennem tiden har han blandt andet skrevet for uddannelsessektoren, Illustreret Videnskab, PC World, de danske IT-fagforeninger, Microsoft, Sony og GN Netcom. Karrieremæssigt har han både arbejdet som almen journalist i Region Sjælland, ligesom han har arbejdet med ommunikation og rådgivning.